Child Safe Tourism

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ទេសចរណ៍ធ្វើការ
ស្ម័គ្រចិត្ត

ទេសចរណ៍ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់នូវឱកាសសម្រាប់អ្នកដំណើរទទួលបានបទពិសោធន៍ពិសេស និងគួរឲ្យពេញចិត្ត ហើយព្រមទាំងផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ជូនដល់សហគមន៍ដែលអាចផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់យូរអង្វែង។ ក៏ប៉ុន្តែ បើទោះជាទេសចរណ៍ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអាចធ្វើឡើងក្នុងបំណងល្អ បើគ្មានការរៀបចំផែនការ គ្រប់គ្រង និងតាមដានឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ នោះឥទ្ធិពលអាចនាំមកនូវការបំផ្លាញបាន។

ដើម្បីធានានូវសក្ដានុពលវិជ្ជមាននៃវិស័យនេះ សង្គមអេកូទេសចរណ៍អន្តរជាតិ (TIES) មូលនិធិភពផែនដី និងគណៈកម្មាធិការផ្ដល់ប្រឹក្សាអន្តរជាតិ បានសហការគ្នាដើម្បីបង្កើតនូវគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីទេសចរណ៍ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត។ គោលការណ៍ណែនាំនេះរៀបរាប់ពីការអនុវត្តល្អបំផុត រួមទាំងរបៀបការពារ និងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់កុមារ។ អានគោលការណ៍ណែនាំ។.