Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
ບັນດາຜູ້ນໍ າຂອງທຸລະ​ກິດທ່ອງທ່ຽວ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ງານ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ສຳລັບ​ເດັກ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພາກ​ພື້ນ​ຄັ້ງ​ທີ່​ໜຶ່ງ | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

August 5, 2013

ບັນດາຜູ້ນໍ າຂອງທຸລະ​ກິດທ່ອງທ່ຽວ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ງານ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ສຳລັບ​ເດັກ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພາກ​ພື້ນ​ຄັ້ງ​ທີ່​ໜຶ່ງ

ບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ກໍລະກົດ 31, 2013.

ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ,” ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່​ໄດ້ແບ່ງປັນກັບຜູ້ປະກອບການໃນທຸລະ​ກິດການທ່ອງທ່ຽວ. ຜູ້​ດຳ​ເນີນການ ​ແລະ ຜູ້​ຈັດການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ​ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນໂຮງແຮມ Aloftກໍລະກົດ 23, 2013.

ການຝຶກອົບຮົມນີ້​ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ໂຄງການເດັກ-ເສົາ​ຫຼັກ​ປ້ອງ​ກັນ ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນໂຄງການລິເລີ້ມໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂດຍ​ອົງການ​ສຸພະນິມິດ. ​ເຮັດ​ວຽກເພື່ອປ້ອງກັນການຂູດ​ຮີດທາງເພດເດັກໃນການທ່ອງທ່ຽວ ​ໃນ​ປະ​ເທດກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ອົງການ SKAL ແລະ pata ປະເທດໄທ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຄັ້ງນີ້.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກທຸລະ​ກິດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ຕາງໜ້າ​ຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບປະ​ເດັນການປົກປ້ອງເດັກ​ໃນ​ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືວິທີການ ທີ່​ຈະຊ່ວຍປ້ອງ​ກັນໃຫ້ເດັກໃນທ້ອງຖິ່ນປອດໄພຈາກການລ່ວງ​ລະ​ເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອຊອກຫາປັດໃຈຕ່າງໆທີ່​ມີ​ຢູ່ສະພາບແວດລ້ອມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການລ່ວງ​ລະ​ເມີດເດັກ ແລະ ພິຈາລະນາບົດບາດທຸລະ​ກິດການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່​ມີ​ຕໍ່ເດັກ.

ວິທະຍາກອນ​ຮັບ​ເຊີນ ທ່ານ​ ວິວ​​ເລ​ມ ນິວ​ໄມ​ເຢີ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ​ເປັນ​ອຳນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ CEO ຂອງ Khiri Travel ໄດ້ເວົ້າວ່າ“ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຮັ່ງມີກັບລາຍຮັບ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ” ເດັກຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກສາມາດພົບ​ເຫັນ​ຕາມ​ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງໆ. ພວກ​ເຂົາພະຍາຍາມທີ່​ຈະ​ຂໍທານ, ຂາຍ​ດອກ​ໄມ້ ແລະ ຂອງ​ທີ່​ລະລຶກ. ​ໂດຍ​ການ​ໃຫ້ໂອກາດ​ແກ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊົນ ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນເດັກບໍ່​ໃຫ້ອອກມາ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ຕາມຖະຫນົນຫົນທາງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງ​ເດັກທີ່​ຈະ​ຖືກ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ນຳ. ລະ​ເມີດ​ນຳ. ທ່ານ ນິວ​ໄມ​ເຢີ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ພາສາທີ່ເຫມາະສົມໃນການ​ແຍກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ຜູ້​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ “ເຮົາບໍ່ຄວນຮ່ວມຄໍາ. “ການທ່ອງທ່ຽວ” ກັບ “ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ” ຜູ້ທີ່ລ່ວງ​ລະ​ເມີດເດັກບໍ່ແມ່ນ. “ນັກທ່ອງທ່ຽວທາງ​ເພດ​ເດັກ​” ແຕ່ພວກເຂົາ​ແມ່ນ​ຜູ້​ກະ​ຜິດ​ທາງ​ເພດ​ເດັກ.

ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ intrepid travel ທ່ານ ຄາ​ສ ນີ​ເຮ​ມ ກໍ່​ແມ່ນ​ນັກ​ວິທະຍາກອນ​ຮັບ​​ເຊີ​ນ​ເຊັ່ນດຽວກັນ, ລາວ​ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການເຊື່ອມໂຍງກັນ​ຂອງ intrepid travel ກັບ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ທີ່ປອດໄພສໍາລັບ​ເດັກ ​ເຂົ້າໃນການຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ການ​ນຳ​ໃຊ້ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ, ສະຫນັບສະຫນູນທຸລະ​ກິດຊຸມຊົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ. ການສອນ “ຜູ້ນໍາທ່ຽວ​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ” ​ໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີການຕອບສະໜອງໃນ​ທາງ​ບວກ ​ແລະ ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ຖ້າຫາກ​ພົບ​ເຫັນ​ເດັກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ. ຜູ້ນໍາຂອງການທ່ອງທ່ຽວສາມາດສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບລູກຄ້າ​ໄດ້.“ຄົນ​ມັກ​ທີ່​ຈະ​ເດີນທາງ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ເພາະນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ.”

ໃນຂະນະທີ່ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວທີ່ຕ້ອງການການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ ​ແລະ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄດ້​ໃຊ້​ອຳນາດ​ການ​ຊື້​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສະໜັບ​ສະ​ໜູນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ບົດລາຍ​ງານຄົ້ນຄວ້າ ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ​ໂຄງການ​ເດັກ-​ເສົາ​ຫຼັກ​ປ້ອງ​ກັນ ທີ່ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ກັບຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ. ມີຂໍ້ມູນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 94,8% ຂອງນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ຕອບ​ແບບສອບຖາມ ເວົ້າວ່ານະໂຍບາຍຂອງທຸລະກິດທີ່ປົກ​ປ້ອງ​ເດັກ ແມ່ນພາກທີ່ສໍາຄັນ​ໃນການຕັດສິນໃຈຊື້ຂອງພວກເຂົາ.

ຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈການເຊື່ອມ​ໂຍງກັນລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ​ຂູດ​ຮີດ​ທາງເພດເດັກຫຼາຍຂື້ນ ພວກເຂົາສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ນີ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເພື່ອຫາ​ປັດ​ໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ທາງ​ເພດ​ໃນ​ອຸດສາຫະກຳ​ການທ່ອງທ່ຽວ.

ໃນການ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ກັບອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ໂຄງ​ການເດັກ-​ເສົາ​ຫຼັກ​ປ້ອງ​ກັນ ​ໄດ້​ຈັດຝຶກອົບຮົມ​ໃຫ້ຂະ​​ ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ​ເປັນພາສາປະຈຳ​ຊາດ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ປະ​ເທດ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆກ່ຽວກັບທຸລະກິດທີ່​ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ກະລຸນາ​ເຂົ້າໄປ​ເບິ່ງຂໍ້​ມູນພາກອຸດສາຫະກໍ າໄດ້​ທີ່ເວັບໄຊທ໌ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ.