Child Safe Tourism

วิธีง่ายๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ กับทางเลือกที่คุณสร้างผลกระทบต่อชีวิตของเด็กได้

เด็ก ๆ ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ในการดูแลพวกเขาให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิด ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด เราจะต้องมีความรับผิดชอบ ในฐานะ
นักเดินทาง มีความเป็นไปได้ว่าเราจะช่วยเหลือหรือทำร้ายชุมชนที่เราไปเยี่ยมชม ขอให้เป็นนักเดินทางที่ปลอดภัยต่อเด็ก

th