Child Safe Tourism

January 23, 2013

ธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก - การเริ่ม การปฏิบัติการแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรม

วันนี้เรามีความยินดีที่จะประกาศการเริ่มการปฏิบัติการของ ภาคส่วนอุตสาหกรรมของ childsafetourism.org ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว ธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทใหญ่ เรามีขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่มีความเปราะบาง ในการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นและยังดึงดูดลูกค้าที่มีคุณภาพห่วงใยสถานที่
ต่างๆ ที่พวกเขาไปเยี่ยมชม ภาคส่วนอุตสาหกรรมจะให้ข้อมูลวิธีปฏิบัติง่ายๆและประหยัด ที่สามารถทำได้ในธุรกิจของคุณ

การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็กจะทำให้ธุรกิจมีความเหมาะสม ลูกค้า นักลงทุนและพันธมิตรพอใจกับธุรกิจที่มีความรับผิดชอบที่ดูแลเด็กให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิด งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า

  • 57% ของนักเดินทางที่เดินทางมายังภูมิภาคนี้ (กัมพูชา สปป. ลาว ไทย หรือเวียดนาม) พบเห็นบางอย่างที่ทำให้เขาคิดว่าเด็กมีความเสี่ยงต่อการล่วงละเมิด
  • 85% ของนักเดินทางต้องการข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปกป้องคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์
  • 95% บอกว่าธุรกิจที่มีนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กจะมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อลักษณะวิสัยการซื้อของพวกเขา

เห็นได้ชัดว่าประสบการณ์ของนักเดินทาง (ได้แก่ ประสบการณ์เชิงลบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้การล่วงละเมิดเด็ก) ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะต่อภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว และยิ่งกว่านั้นคืออัตราการเดินทางมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว นักเดินทางและนักท่องเที่ยวต้องการสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้นโยบายเด็กปลอดภัยที่มีการพัฒนาและตรวจสอบมาเป็นอย่างดี

ทำให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นด้วยการเป็นผู้นำในการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก เข้าไปดู ภาคส่วนอุตสาหกรรมและเริ่มการปฏิบัติการในวันนี้เลย