Child Safe Tourism

July 31, 2014

อำลาจากโครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัย

หลังจากที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 34 เดือน โครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยก็ได้สิ้นสุดลง

โครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยเป็นโครงการริเริ่มโดยรัฐบาลออสเตรเลียในการป้องกันเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม โครงการได้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เข้ามาในภูมิภาค ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเด็กไปพร้อมๆกัน คุณสามารถเรียนรู้ความเชื่อโยงระหว่างการท่องเที่ยวและการแสวงประโยชน์เด็กได้ที่นี่ ในช่วงเวลายี่สิบปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาการแสวงประโยชน์เด็กในธุรกิจท่องเที่ยว และโครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยก็ได้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องในระดับใหม่ 

ในการประสานงานร่วมกับองค์กรร่วมพันธกิจต่างๆ เจ้าหน้าที่ 16 คนของโครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัย:

 • ได้พัฒนาเละจัดทำกี่ยวกับการรณรงค์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ที่ได้ประชาสัมพันธ์สู่ผู้คนมากกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิธีง่ายๆที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อให้การท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเด็ก 
 • ได้ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนมากกว่า 13,000 คนในประเทศกัมพูชา ลาว ไทยและเวียดนามเกี่ยวกับสิทธิในการป้องกันตนเองจากอันตราย วิธีการป้องกันตัวเอง การสัมผัสทีไม่ปลอดภัย และวิธีการปฎิบัติเมื่อประสบกับสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจหรือการทารุณกรรม 
 • ได้มีเวทีการสนทนาแก่พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กและผู้แทนชุมชนมากกว่า 8000 คน ( เช่น ครู นักสังคมสงเคราะห์ ผู้นำในหมู่บ้าน ) ในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม โดยมีเนื้อหาที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความเสี่ยงของการทารุณกรรมทางเพศเด็กและบทบาทการป้องกันและการตอบสนองเมื่อมีกรณีเกิดขึ้น
 • ได้เข้าถึงเด็กและผู้ใหญ่มากกว่า 20,000 คนผ่านเครือข่ายเยาวชนในประเทศกัมพูชา และได้มีงานเกี่ยวกับสื่อการบันเทิงศึกษาในประเทศเวียดนามเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
 • ได้สนับสนุนสายด่วนช่วยเหลือเด็กในประเทศกัมพูชาและเวียดนามในการช่วยเหลือเด็กนับพันคนให้เข้าถึงข้อมูลความลับและข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ความช่วยเหลือที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
 • ได้ฝึกอบรมแก่บุคลากรกว่า 2400 คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม และได้เป็นหุ้นส่วนกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก
 • สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่นและระดับชาติในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและสร้างความเข้มแข็งในมาตราการเครือข่ายความปลอดภัยต่อกลุ่มเด็กเปราะบาง
 • ดำเนินการวิจัยที่ทันสมัยกับชุมชนในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนามเพื่อสะท้อนถึงรายละเอียดการป้องกันเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ รวมถึงงานวิจัยด้านการตลาดกับนักเดินทางเพื่อให้นักเดินทางทั่วโลกเป็นนักเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

เราได้เห็นองค์กรและคนที่มุ่งมั่นจำนวนมากที่รับบทบาทในการป้องกันเด็กในภูมิภาค สิ่งที่พวกเขาทำได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กเปราะบาง พวกเราขอขอบคุณและยินดีกับผู้ที่ประสานงานและผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนร่วมกัน 


จะทำอะไรต่อไป

 • ชอบเราได้บนเฟสบุ้คและติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์เพื่อรับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก
 • เรียนเกี่ยวกับปัญหานี้โดยอ่านและช่วยกันแบ่งปันงานวิจัยแก่นักท่องเที่ยว เด็ก ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน 
 • ดาวน์โหลดคู่มือการฝึกอบรมเพื่อที่จะสอนเด็ก ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้แทนชุมชนในการป้องกันการ
  ทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
 • จดจำสิ่งที่ควรปฏิบัติแบบง่ายที่คุณทำได้ขณะเดินทางที่จะช่วยเด็กๆให้ปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวได้