Child Safe Tourism

5 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณปลอดภัยต่อเด็ก

ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่มี ธุรกิจเล็กๆ หรือบริษัทขนาดใหญ่ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์ 5 ข้อที่คุณมีส่วนร่วมในการทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวปลอดภัยต่อเด็กที่เปราะบางมากขึ้น ขอให้เรียนรู้ขั้นตอนง่ายๆ ทั้ง 5 ข้อ ดังต่อไปนี้.