Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
Sex, Abuse & Childhood research report

Child Safe Tourism

June 4, 2014

ความเข้าใจที่จำกัดเรื่องการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เด็กอยู่ในความเสี่ยง

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

จากรายงานฉบับใหม่เรื่อง เพศ การทารุณกรรม และวัยเด็กค้นพบว่าผู้ใหญ่และเด็กเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนามมีความเข้าใจทางด้านการทารุณกรรมเด็กทางเพศและการป้องกันที่ค่อนข้างจำกัด งานวิจัยนี้ได้รวบรวมการเรียนรู้ ทัศนคติและรูปแบบการแก้ไขปัญหาของการทารุณกรรมทางเพศเด็ก รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม 

รายงานนี้ถูกเผยแพร่วันนี้โดยโครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เข้าใจค่อนข้างแคบมากมองว่าการทารุณกรรมทางเพศคือการข่มขืนทางเพศเด็กหญิง ส่วนพฤษติกรรมทางเพศที่ทารุณอื่นๆอย่างเช่นการสัมผัสที่ไม่เหมาะสมหรือการเกี่ยวข้องกับสื่ออนาจารไม่ได้ยอมรับว่าเป็นปัญหา รวมถึงการทารุณกรรมทางเพศเด็กชายเช่นกัน

“ความเข้าใจในเรื่องการทางรุณกรรมทางเพศที่จำกัดของเด็กและผู้ใหญ่หมายความว่าเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครรู้เห็น” อาร์ติ คาปูร์ ผู้จัดการโครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยกล่าว “พวกเราทราบว่าการ
ทารุณกรรมทางเพศเด็กมักเริ่มจากการล่อลวงเด็กๆ การพูดคุยในเรื่องที่ไม่เหมาะสมและสัมผัสที่ไม่เหมาะสมไปสู่การ
ทารุณกรรมที่รุณแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อระยะเวลาผ่านไป ส่วนใหญ่แล้วครอบครัวของเด็กที่ถูกทารุณกรรมจะรูจักผู้
ทารุณกรรมดี อย่างไรก็ตามจากคนที่เราได้พูดคุยด้วย ยังมีน้อยคนที่เข้าใจในปัญหานี้”

งานวิจัยที่ได้เผยแพร่ในวันนี้ได้สัมภาษณ์เด็กและผู้ใหญ่กว่า 600 คนในประเทศไทย เวียดนาม ลาวและกัมพูชา เพื่อที่จะให้ตรงกับวันเด็กที่เป็นเหยื่อความรุนแรงสากล 

จากทุกกลุ่มที่ให้สัมภาษณ์ ผู้ปกครองมีระดับความเข้าใจต่ำที่สุดในปัญหาการทารุณกรรมทางเพศเด็ก “ความไม่ตระหนักต่อการทารุณกรรมทางเพศเด็กหมายความว่าผู้ปกครองจะไม่รู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรและก็จะไม่สามารถรู้ว่าเด็กกำลังถูกทารุณอยู่หรือไม่ “อฟรูซ คาวิอานิ จอนสัน ผู้อำนวยการด้านวิชาการ โครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยกล่าว “ผู้ปกครองอาจจะพลาดโอกาสที่จะช่วยเหลือเด็กและความไม่เข้าใจสามารถส่งผลกระทบโดยรวมต่อการตอบสนองความต้องการของเด็กได้“

รายงานได้แนะนำให้การศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมทางเพศเด็กแก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก เด็กและผู้แทนชุมขน “เรารู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าการป้องกันการทารุณกรรมทางเพศเด็กเป็นกลไกที่สำคัญในการเฝ้าระวังการทารุณกรรมในชุมชนที่เปราะบาง” อาร์ติ คาปูร์กล่าว “เด็กและผู้ใหญ่ต้องการข้อมูล ทักษะและกลยุทธ์ในการป้องกันเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทารุณกรรมจากคนแปลกหน้า จากชาวต่างชาติ จากคนที่รู้จักในชุมชน จากเพื่อนหรือญาติก็ตาม” 

อ่านรายงานเต็ม