Child Safe Tourism

May 16, 2014

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติและศุภนิมิตร่วมมือกันต่อสู้การแสวงประโยชน์เด็กในบริบทท่องเที่ยว

แมดริด สเปน-15 พฤษภาคม 2557

ในขณะที่การท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการแสวงประโชน์จากเด็ก ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติและสำนักงานศุภนิมิตภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้เซ็นสัญญาเพื่อร่วมมือกันในการต่อสู้กับการแสวงประโบชน์เด็กในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว (17 เมษายน 2557)

การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติกับศุภนิมิตรวมทั้งการสนับสนุน
เครื่องมือการปฏบัติที่ดี และกรณีศึกษาที่สนับสนุนการป้องกันเด็กในการท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งนี้รวมถึงการรณรงค์ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กของศุภนิมิตที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนามเพื่อที่จะแนะนำนักท่องเที่ยวถึงวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยกันปกป้องเด็กๆจากการทารุณกรรมในสถานที่ท่องเที่ยว
การรณรงค์นี้คือส่วนหนึ่งของโครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลออสเตรเลียที่จะต่อสู้กับการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็กในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติได้ทำงานในด้านนี้ผ่านเครือข่ายการท่องเที่ยวโลกเกี่ยวกับการป้องกันเด็ก (เดิมคือหน่วยพิเศษพิทักษ์เด็กในการท่องเที่ยว) มานานกว่า 15 ปี โครงการนี้ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อการป้องกันการแสวงประโยชน์เด็กและเยาวชนในธุรกิจท่องเที่ยวจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบ โดยโครงการนี้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมนโยบายที่รับผิดชอบและการปฎิบัติที่ดีของธุรกิจที่ดำเนินการบนหลักเกณฑ์จริยธรรมการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ  

“การเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวใด้นำโอกาสการพัฒนาที่สำคัญ แต่ก็มีข้อท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยงของสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และก็มีความจำเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคธุรกิจท่องเที่ยวทุกภาคส่วนจะต้องทำงานร่วมกันในการต่อสู้กับปัญหาการแสวงประโยชน์เด็ก ที่ผ่านมาศุภนิมิตได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในการเป็นหุ้นส่วนกับเครือข่ายองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติในการป้องกันเด็ก และพวกเราก็ดีใจสามารถร่วมเป็นหนึ่งในการต่อสู้กับการแสวงประโยชน์เด็กที่น่าขยะแขยง” นาย ทาเล็บ รีฟาย เลขาธิการ องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติกล่าว 

“ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศุภนิมิตมีหลายโครงการที่ทุมเทในการลดความเสี่ยงเด็กจากการทารุณกรรม แสวงประโยชน์และการค้ามนุษย์ รวมถึงในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวด้วย การท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้และนำโอกาสมากมายสู่ภูมิภาคแต่ก็นำความเสี่ยงมาสู่เด็กพอสมควรด้วยเช่นกัน ประเด็นนี้เป็นสาเหตุที่พวกเรายินดีที่จะร่วมมือกันกับองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติเพื่อที่จะหาแนวทางที่ยั่งยืนร่วมกันสู่การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ผู้อำนวยการด้านพันธกิจบูรณาการของสำนักงานเอเชียตะวันออกศุภนิมิต นาย วาเร็น คลิเมฮากา กล่าว