Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
วันอาสาสมัครนานาชาติ

Child Safe Tourism

December 5, 2013

วันอาสาสมัครนานาชาติ: การท่องเที่ยวเชิงอาสาช่วยหรือทำร้ายเด็ก

ความเห็นจากผู้เข้าเยี่ยม – Daniela Papi, ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่ง

ฉันรู้สึกว่าฉันต้องอดทนต่อข่าวร้าย ระหว่างการตอบคำถามของฉันในรายการ Tedx ที่ฉันได้คุยเกี่ยวกับปัญหานี้กับการท่องเที่ยวเชิงอาสา และสิ่งที่ฉันได้เขียนก่อนหน้านี้ ฉันต้องการที่จะเริ่มว่า ฉันไม่คิดว่าการอาสาสมัครเป็นสิ่งที่เลวร้าย ฉันไม่คิดว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาเป็นสิ่งที่แย่ และฉันก็ไม่คิดว่าบริษัทที่มีโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสานั้นแย่เช่นกัน ที่จริงแล้วฉันเองก็เคยทำสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้ว : การเดินทางเป็นอาสาสมัครรอบโลกและก่อตั้งบริษัทท่องเที่ยวเชิงอาสาขึ้นมา ซึ่งสุดท้ายจะก็ปรับบริษัทให้เป็นบริษัทพัฒนาด้านการศึกษาและสนับสนุนการสมัครงานของเด็กฝึกงานเชิงอาสาต่อไปในโครงการที่ฉันทำงานด้วย 

ถึงแม้ว่าฉันไม่คิดว่าการอาสาสมัครเป็นสิ่งที่เลวร้าย สิ่งที่ฉันคิดอาจเป็นสิ่งเลวร้าย นั่นก็คือการที่คนหลายคนก่อตั้งบริษัทท่องเที่ยวเชิงอาสา หรือจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอาสาขึ้นมา เพราะว่าการกระทำที่เลวร้ายต่างๆจะเกี่ยวข้องกับการทำให้เด็กให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 

ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กเรื่องใหญ่ประเด็นหนึ่งได้มีการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวเชิงอาสา นั่นก็คือการเติบโตของการท่องเที่ยวสถานเลี้ยงเด็ก หรือการท่องเที่ยวเชิงอาสาในสถานเลี้ยงเด็ก สำหรับคนที่ยังไม่เคยเที่ยวประเทศกัมพูชา กานา เนปาล หรือยูกันดา มาก่อนคุณอาจะต่อต้านเมื่อได้ยินคำว่า การท่องเที่ยวสถานลี้ยงเด็ก ใครกันสามารถปล่อยให้เด็กกำพร้าเป็นจุดอยุดพักชมของนักท่องเที่ยวได้ แต่สำหรับคนที่เคยเดินทางไปเป็นอาสาสมัครช่วงวันอยุดยังประเทศเหล่านี้ ในทุกวันนี้ การแพร่หลายของการท่องเที่ยวสถานเลี้ยงเด็กได้กลับกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ 

โดยธรรมชาติแล้วการพานักท่องเที่ยวหรืออาสาสมัครระยะสั้นๆที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้มาที่บ้านของเด็กที่เปราะบาง ไม่ว่าจะไม่กี่ชั่วโมง ไม่กีวัน หรือไม่กี่เดือนก็ตามสามารถที่จะนำไปสู่ปัญหามากมายต่อไปนี้: 

  • แยกเด็กออกจากครอบครับของพวกเขา – องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติได้เสนอรายงานเปิดเผยข้อมูลว่ามีเด็กจำนวนมากในสถานเลี้ยงเด็กที่ยังมีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน ในประเทศกัมพูชามีประมาณว่าเด็ก 76% ที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กมีผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีชีวิตอยู่ ถึงแม้ว่า
    อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจะกล่าวว่าเด็กไม่ควรที่จะถูกพรากออกจากผู้ปกครองและการเลี้ยงดูเด็กโดยผู้ปกครองถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กแต่ ก็ยังมีพ่อแม่เด็กที่สนับสนุนให้เด็กไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กเพราะเชื่อว่าเด็กจะได้รับโอกาสที่ดีกว่า
  • ปัญหาการผูกพันธ์ของเด็ก – ความไม่สม่ำเสมอของความผูกพันธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าเยี่ยมเด็กและอาสาสมัครสามรถส่งผลกระทบระยะยาวต่อเด็กได้ เพราะว่าเด็กๆจะคิดว่าพวกเขากำลังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เข้าเยี่ยมอยู่ 
  • คอร์รัปชั่น – ได้มีรายงานว่าสถานเลี้ยงเด็กบางแห่งดำเนินงานเป็นธุรกิจที่หวังผลตอบแทนเจ้าของสถานเลี้ยงเด็กบางแห่งก็ปล่อยให้สถานเลี้ยงเด็กคงสภาพเดิมเพื่อหาเงินบริจาคเพิ่มมากขึ้น 
  • การแสวงประโยชน์จากเด็ก – เด็กถูกกระทำเหมือนเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว บ่อยครั้งที่เด็กๆถูกนำออกมาจากโรงเรียนเพื่อมาให้ถ่ายรูปหรือแสดงละเล่นต่างๆให้นักท่องเที่ยว เด็กบางคนยังถูกส่งออกไปบนถนนตอนกลางคืนเพื่อที่จะชักชวนให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานเลี้ยงเด็ก
  • ความเสี่ยงต่อการทารุณกรรมทางเพศ  เมื่อนักท่องเที่ยวหรืออาสามัครไม่ได้ผ่านการตรวจสอบประวัติและมีการปฏิสัมพันธ์กับเด็กโดยขาดการดูแล ย่อมทำให้เด็กๆอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการทารุณกรรมมากขึ้น

ยังมีอีกหลายกลุ่มที่บ่งบอกสถานการณ์แย่แบบนี้ของเด็กๆ กลุ่มรณรงค์ต่างๆ อย่างเช่น Hope and Homes for Children, Tourism Concern, Uniting for Children, Orphanages.no, และ องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล “เด็กไม่ใช่สิ่งดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยว” การรณรงค์ คุณก็สามารถมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ช่วยได้เช่นกัน 

หลายประเด็นเหล่านี้ได้ถูกริเริ่มขึ้นมาโดยความตั้งใจที่ดีของคนที่ต้องการจะช่วยจริงๆ แต่ไอเดียที่ว่าเขาสามารถสละเงินและเวลาให้แก่สถานเลี้ยงเด็กเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและขายความคิดโดย นี่เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรที่จะศึกษาอย่างละเอียดก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าความตั้งใจที่ดีของคุณจะไม่ส่งผลร้ายมากกว่าผลดี ถ้าคนเลือกที่จะสนับสนุนองค์กรที่ช่วยพ่อแม่เด็กให้สามารถดูแลเด็กๆของพวกเขาเพิ่มมากขึ้น พวกเราก็จะสามารถสนับสนุนวิธีแก้ไขที่ให้ประโยชน์และมีความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาได้ทั่วโลก 

Learning Serviceที่ฉันช่วยก่อตั้งขึ้น ยังมีวีดีโอเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิงอาสา รวมถึงเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการ ”ท่องเที่ยวสถานเลี้ยงเด็ก”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงของเด็กจากการท่องเที่ยวสถานเลี้ยงเด็ก กรุณาดูที่นี่