Child Safe Tourism

August 17, 2012

Những nỗ lực gia tăng để bảo vệ trẻ em trong ngành du lịch của Bộ Du lịch Campuchia

Phnom Penh, Camp-pu-chia – 17/8/ 2012

Bộ Du dịch Campuchia và Tổ chức TNTG tại Campuchia hôm nay ra thông báo về tăng cường nỗ lực bảo vệ trẻ em trong ngành du lịch thông qua sáng kiến của Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID), Dự án Tuổi thơ. Dự án Tuổi thơ là sự phối hợp giữa TNTG, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), và INTERPOL nhằm giải quyết vấn đề nghiêm trọng về xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch theo phương pháp tiếp cận kép phòng ngừa và bảo vệ.

TNTG đã có quan hệ đối tác cùng với Bộ Du lịch từ năm 2001 khi Bộ Du lịch lần đầu tiên thành lập Ủy ban Du lịch an toàn đối với trẻ em. Việc bổ nhiệm TNTG là cơ quan thực hiện Dự án Tuổi thơ, Chương trình phòng ngừa là dựa trên mối quan hệ đối tác lâu dài với Bộ Du lịch và thành tích về bảo vệ trẻ em của TNTG.

Trong những năm gần đây, Campuchia đã trở thành một điểm đến ngày càng hấp dẫn khách du lịch. Số liệu thống kê của Bộ Du lịch cho thấy Campuchia đã đón 2,8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2011, tăng 15% so với năm 2010.

“Chúng tôi biết rằng các điểm đến du lịch thường thu hút trẻ em và các gia đình dễ bị tổn thương vì mục đích tìm kiếm một khoản thu nhập”, ông Phang Chanda, Điều phối viên quốc gia Chương trình phòng ngừa – Dự án Tuổi thơ cho biết, “Khi ngành du lịch phát triển, chúng tôi cần có sẵn các biện pháp bảo vệ để đảm bảo trẻ em được bảo vệ khỏi mọi hình thức xâm hại. Chúng tôi không chỉ muốn ngành du lịch trở nên an toàn với môi trường, an toàn cho nền văn hóa, di sản và cộng đồng đất nước Campuchia mà còn muốn ngành du lịch an toàn cho tất cả các trẻ em, đặc biệt là những trẻ dễ bị tổn thương nhất.”

TNTG hoan nghênh sự lãnh đạo vì ngành du lịch an toàn đối với trẻ em của Bộ Du lịch. Là đối tác với Bộ Du lịch, TNTG sẽ làm việc với Chính phủ và ngành du lịch nhằm nâng cao nhận thức về mức độ dễ bị tổn thương của các trẻ em có nguy cơ và hỗ trợ các thông lệ du lịch có trách nhiệm ưu tiên bảo vệ trẻ em, bắt đầu với hội thảo 2 ngày với Ủy ban Du lịch an toàn đối với trẻ em. Kết quả của hội thảo là một kế hoạch hoạt động cho ngành du lịch an toàn đối với trẻ em tại Campuchia. TNTG cũng đang làm việc tại các cộng đồng với trẻ em gái và trẻ em trai, các bậc cha mẹ và các nhà lãnh đạo cộng đồng để xây dựng khả năng phục hồi chống lại nạn xâm hại.