Child Safe Tourism

July 31, 2014

Lời tạm biệt của Dự án Tuổi thơ – Chương trình Phòng ngừa

Sau 34 tháng hoạt động miệt mài, nhóm thực hiện Dự án Tuổi thơ – Chương trình Phòng ngừa đã nói lời chia tay.

Dự án Tuổi thơ – Chương trình Phòng ngừa – một sáng kiến của Chính phủ Úc, nhằm tham gia phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong ngành du lịch tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Dự án này đã kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu năm 2014.

Với tình hình du lịch đang nở rộ ở khu vực này, đi kèm với đó là nguy cơ đối với trẻ em (Tìm hiểu thêm về mối liên quan giữa du lịch và bóc lột trẻ em tại đây). Hơn hai thập kỷ qua, nhiều công việc đã được tiến hành nhằm hạn chế sự bóc lột trẻ em trong ngành du lịch, và Dự án Tuổi thơ – Chương trình Phòng ngừa – đã có cơ hội có một không hai để đưa việc can thiệp lên một mức độ mới.

Hợp tác với các đối tác, nhóm Dự án Tuổi thơ – Chương trình Phòng ngừa gồm 16 thành viên đã:

 • Phát triển và hiện thực hóa sáng kiến Du lịch An toàn với Trẻ em, tiếp cận hơn 15 triệu người trên toàn cầu. Khánh du lịch giờ đây có điều kiện tiếp cận thông tin về những phương cách đơn giản, mà họ có thể làm, để đảm bảo chuyến đi của họ chỉ có tác động tích cực đến trẻ em.
 • Giáo dục và nâng cao năng lực cho hơn 13.000 trẻ em và người lớn, tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam về quyền được bảo vệ khỏi nguy hại, cách giữ an toàn, đụng chạm an toàn và không an toàn, và việc cần làm nếu cảm thấy không thoải mái hay bị xâm hại.
 • Tiến hành các diễn đàn thảo luận với hơn 8.000 cha mẹ/người chăm sóc và đại diện cộng đồng (như giáo viên, người làm công tác xã hội, trưởng bản, v.v…) ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, giúp họ hiểu rõ nguy cơ của xâm hại tình dục trẻ em và vai trò của họ trong việc phòng ngừa và xử lý tình huống.
 • Tiếp cận hơn 20.000 trẻ em và người lớn thông qua mạng lưới đồng đẳng ở Campuchia và các sự kiện “giáo dục giải trí” ở Việt Nam qua đó nâng cao nhận thức về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.
 • Hỗ trợ Đường dây Giúp đỡ Trẻ em tại Campuchia và Việt Nam, giúp cho hàng ngàn trẻ em có thể tiếp cận các thông tin miễn phí, bí mật và chính xác để giúp đỡ các em khi cần.
 • Đào tạo hơn 2.400 người đang làm trong ngành du lịch ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam và hợp tác với cơ quan chức năng trong ngành du lịch để đưa ý tưởng Du lịch An toàn với Trẻ em vào thực tiễn. 
 • Hỗ trợ lãnh đạo địa phương và quốc gia trong các quyết định pháp luật và chính sách nhằm tăng cường mạng lưới an toàn cho trẻ em có nguy cơ.
 • Tiến hành nghiên cứu chuyên sâu, bao gồm cả với cộng đồng ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, thể hiện những hiểu biết sâu sắc mới về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, cũng như nghiên cứu thị trường với Khánh du lịch, để đánh giá phong trào toàn cầu về Du lịch An toàn với Trẻ em.

Chúng tôi đã gặp rất nhiều con người và tổ chức tâm huyết, lãnh vai trò trong bảo vệ trẻ em, ở khu vực. Việc đó đã tạo ra những thay đổi thực sự trong đời sống của trẻ em có nguy cơ. Chúng tôi chân thành cám ơn và chúc mừng các cộng tác viên và người hỗ trợ chúng tôi.


Tiếp theo là gì?

 • Bấm Like us trên Facebook và theo dõi chúng tôi trên twitter để được cập nhật thông tin mới nhất về Du lịch An toàn với Trẻ em.
 • Tìm hiểu thêm về vấn đề thông qua đọc và chia sẻ nghiên cứu của chúng tôi tới các Khánh du lịch và trẻ em, cha mẹ và thành viên cộng đồng.
 • Tải về tài liệu tập huấn để giáo dục trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc, và đại diện cộng đồng về cách phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.
 • Nếu bạn làm trong lĩnh vực du lịch, tải về  tài liệu tập huấn cho ngành du lịch để tìm hiểu cách bạn có thể đóng góp cho Du lịch An toàn với Trẻ em và xem phần Ngành công nghiệp để có thêm nguồn thông tin.
 • Hãy nhớ hành động đơn giản mà bạn có thể làm khi đi du lịch để giúp bảo vệ trẻ em an toàn tại các điểm du lịch.