Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
CHIẾN DỊCH & CÁC TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG

Child Safe Tourism

Các tài liệu in và kỹ thuật số

Regional Materials

Campuchia

Bảng điện tử

Tờ rơi

Anh | Trung Quốc |
Hàn QuốcViệt

Giấy dính

Anh | Khmer

CHDCNC Lào

Bảng điện tử

Tờ rơi

Anh | Trung Quốc |
LàoViệt

Giấy dính

Anh | Trung Quốc |
Lào | Việt

Thái Lan

Giấy dính

Anh | Trung Quốc | Thái Lan

TV Ad

Anh

Việt Nam

Bảng điện tử

Tờ rơi

Anh | Việt

Pa nô

Anh | Việt

Thẻ in gấp

Anh, Trung Quốc, Việt