Child Safe Tourism

Các tài liệu in và kỹ thuật số

Regional Materials

Campuchia

Bảng điện tử

Tờ rơi

Anh | Trung Quốc |
Hàn QuốcViệt

Giấy dính

Anh | Khmer

CHDCNC Lào

Bảng điện tử

Tờ rơi

Anh | Trung Quốc |
LàoViệt

Giấy dính

Anh | Trung Quốc |
Lào | Việt

Thái Lan

Giấy dính

Anh | Trung Quốc | Thái Lan

TV Ad

Anh

Việt Nam

Bảng điện tử

Tờ rơi

Anh | Việt

Pa nô

Anh | Việt

Thẻ in gấp

Anh, Trung Quốc, Việt