Child Safe Tourism

August 5, 2013

Lãnh đạo ngành du lịch và lữ hành tham gia khóa tập huấn đầu tiên về Du lịch An toàn với Trẻ em của khu vực

Bangkok, Thái Lan – Ngày 31 tháng 07 năm 2013.

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của tất cả mọi người.” Đó là thông điệp được chia sẻ tới các chủ doanh nghiệp, điều hành và quản lý ngành du lịch và lữ hành tham gia hội thảo Du lịch An toàn với Trẻ em tại Aloft Hotel, Bangkok, ngày 23 tháng Bảy năm 2013.

Sự kiện này do Dự án Tuổi thơ – Chương trình Phòng ngừa – một sáng kiến của Chính phủ Úc do Tầm nhìn Thế giới thực hiện, tiến hành nhằm phòng chống bóc lột tình dục trẻ em trong ngành du lịch tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Hai tổ chức bảo trợ là SKAL International và PATA Thái lan.

Thành phần tham dự là đại diện ngành du lịch ở Tiểu vùng sông Mê-Kông đã tìm hiểu về những vấn đề hiện tại đối với việc bảo vệ trẻ em trong ngành du lịch và thảo luận về các sáng kiến chiến lược để bảo vệ an toàn cho trẻ em địa phương không bị xâm hại và bóc lột. Người tham dự cũng được yêu cầu xem xét nghiêm túc những yếu tố hiện hữu trong môi trường du lịch, có khả năng tạo điều kiện cho xâm hại xảy ra, và tìm hiểu vai trò của nhân tố du lịch trong việc giảm thiểu nguy cơ làm hại trẻ em.

Phát biểu của khách mời Willem Niemeijer, Đồng Sáng lập và là CEO của Khiri Travel, đề cập đến ”thu hút cộng đồng tham gia vào sự sung túc mà du lịch mang lại”. Trẻ em trong các gia đình nghèo thường đến các điểm du lịch để ăn xin hoặc bán hoa và quà lưu niệm. Qua việc tạo cơ hội cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, chúng ta có thể giúp hạn chế trẻ em ra phố và qua đó giảm nguy cơ bị xâm hại. Ông Niemeijer cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của mình với việc sử dụng đúng ngôn từ để phân biệt kẻ xâm hại với Khánh du lịch; “Chúng ta không nên lẫn lộn từ ‘Khách du lịch’ với những tội phạm. Những kẻ xâm hại trẻ em không phải là ‘Khách du lịch’ tình dục trẻ em, mà là ‘những kẻ tội phạm’ tình dục trẻ em.”

Tổng Giám đốc Đông Nam Á của Intrepid Travel, Carl Needham, cũng là khách mời đến phát biểu tại hội thảo. Ông đưa ra ví dụ cách mà Intrepid Travel đã lồng ghép các nội dung Du lịch An toàn với Trẻ em vào trong hoạt động của họ như thực hiện các chính sách bảo vệ trẻ em, hỗ trợ doanh nghiệp cộng đồng và đào tạo nhân viên. Giáo dục cho các lãnh đạo du lịch cơ sở sẽ giúp họ tích cực hành động và báo cáo lại nếu thấy có trẻ gặp nguy hiểm. Người nhà quản lý tour du lịch cũng chuyển tải nhận thức này tới khách hàng. “Mọi người đi du lịch với chúng tôi vì chúng tôi có các chính sách du lịch trách nhiệm”, ông Needham phát biểu.

Hiện đang gia tăng nhu cầu của Khánh du lịch đối với du lịch trách nhiệm và Khánh du lịch đang dùng sức mạnh tiêu dùng của mình để hỗ trợ việc này. Trong bản báo cáo nghiên cứu do Dự án Tuổi thơ – Chương trình Phòng ngừa tiến hành gần đây, được chia sẻ với các tham dự viên tại khóa tập huấn, có tới trên 94,8% Khánh du lịch được hỏi đã trả lời rằng chính sách bảo vệ trẻ em của doanh nghiệp có tác động đến quyết định mua của họ.

After attending the training event, participants were better able to understand the links between tourism and child exploitation and had practical skills to take steps within their tourism businesses to address the factors that make children vulnerable to sexual abuse in the tourism context.

Hợp tác với các Tổng cục Du lịch, Dự án Tuổi thơ – Chương trình Phòng ngừa – tổ chức tập huấn cho ngành du lịch ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam bằng ngôn ngữ của mình. Để tìm hiểu thêm thông tin về tập huấn và các nguồn khác dành cho các doanh nghiệp có trách nhiệm, hãy truy nhập vào phần Ngành du lịch trên trang web Du lịch An toàn với Trẻ em.