Child Safe Tourism

May 16, 2014

UNWTO và Tầm nhìn Thế giới hợp tác nỗ lực đấu tranh với nạn bóc lột trẻ em trong ngành du lịch

Madrid, Tây Ban Nha – 15 tháng Năm 2014.

Khi ngành du lịch toàn cầu bùng nổ, đặc biệt là ở Đông Nam Á, ngày càng khẩn thiết phải cân nhắc tác động của nó đến các cộng đồng địa phương, đặc biệt những nơi có liên quan đến bóc lột trẻ em. Đó là lý do vì sao UNWTO và Văn phòng Đông Á của Tầm nhìn Thế giới đã ký Bản Ghi nhớ Hợp tác nhằm chống lại sự bóc lột trẻ em trong ngành du lịch (ngày 17 tháng Tư 2014).

Bản Ghi nhớ này nhằm tăng cường hợp tác giữa UNWTO và Tầm nhìn Thế giới (WV), một tổ chức cứu trợ, phát triển và bảo hộ hoạt động để bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột, buôn bán và xâm hại.

Các lĩnh vực hợp tác tới đây giữa UNWTO và WV bao gồm phát triển các công cụ, phương cách tốt và nghiên cứu các trường hợp để hỗ trợ bảo vệ trẻ em trong ngành du lịch, bao gồm cả Chiến dịch Du lịch An toàn với Trẻ em do WV điều phối, được chính phủ các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam bảo hộ. Trong đó, thông tin cho Khánh du lịch về các hoạt động mà họ có thể tiến hành để bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên khỏi bị xâm hại tại các điểm du lịch. Chiến dịch này là một phần của Dự án Tuổi thơ, một sáng kiến do Chính phủ Úc tài trợ để đấu tranh với nạn bóc lột tình dục trẻ em trong ngành du lịch ở Tiểu vùng sông Mê-Kông.

UNWTO đã làm việc trong lĩnh vực tương tự thông qua Mạng lưới Du lịch Thế giới Bảo vệ Trẻ em (trước đây là Lực lượng Bảo vệ Trẻ em trong Ngành Du lịch) trong hơn 15 năm qua. Được thành lập để phòng chống mọi hình thức bóc lột trẻ em và người chưa thành niên trong ngành du lịch. Mạng lưới hoạt động như là nền tảng cho các thành phần kinh doanh du lịch và các ngành có liên quan trao đổi kinh nghiệm và xúc tiến áp dụng các chính sách và hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trong khuôn khổ Nguyên tắc Đạo đức Toàn cầu cho Ngành Du lịch của UNWTO. 

“Sự tăng trưởng của ngành du lịch mang lại các cơ hội phát triển quan trọng, nhưng cũng đi kèm nhiều thách thức, tác động cụ thể đến những nhóm có nguy cơ cao nhất trong xã hội. Trẻ em và người chưa thành niên có nguy cơ nhiều nhất, và việc làm cấp thiết đối với các đơn vị du lịch là phải cùng nhau đối phó với vấn đề áp lực là sự bóc lột trẻ em. Tầm nhìn Thế giới luôn được hoan nghênh vì là một đối tác cam kết và năng động của Mạng lưới Du lịch Bảo vệ Trẻ em của UNWTO và chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác chống lại những hành động ghê tởm như bóc lột trẻ em” Tổng Thư ký UNWTO, Taleb Rifai phát biểu.

“Tại Đông Nam Á, Tầm nhìn Thế giới có một số chương trình hướng đến việc giảm thiểu nguy cơ cho trẻ em khỏi bị xâm hại, bóc lột và buôn bán, bao gồm cả trong lĩnh vực du lịch. Ngành du lịch trong khu vực đang phát triển nhanh, mang lại nhiều cơ hội cũng như nguy cơ cho trẻ em. Vì thế, chúng tôi rất hân hạnh được kết hợp với UNWTO trong phương thức hợp tác bền vững, làm cho du lịch an toàn với trẻ em” phát biểu của Giám đốc Đông Á về Hợp tác Ban ngành của Tầm nhìn Thế giới, Warren Climenhaga.