Child Safe Tourism

November 6, 2012

Khách lữ hành ở Đông Nam Á muốn được giáo dục về Du lịch an toàn đối với trẻ em

Bangkok, Thái Lan – 7/11/ 2012

Theo báo cáo phát hành bởi Dự án tuổi thơ – Chương trình phòng ngừa xâm hại bóc lột tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch, một sáng kiến thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAid) do Tổ chức TNTG thực hiện, khách du lịch tới và thuộc khu vực các nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam muốn được giáo dục tốt hơn về du lịch an toàn đối với trẻ em.

Báo cáo ‘Du lịch an toàn đối với trẻ em: Quan điểm của khách du lịch’ phát hành ngày hôm nay trùng hợp với kỷ niệm Ngày Du dịch có trách nhiệm thế giới, đưa ra các kết quả của một cuộc khảo sát khách lữ hành trực tuyến, yêu cầu những vị khách gần đây tới du lịch tại khu vực Đông Nam Á chia sẻ kinh nghiệm của họ về những lần tiếp xúc với trẻ em và quan niệm của họ về du lịch an toàn đối với trẻ em.

Hơn một nửa (57,1%) trong số hơn 300 người tham gia khảo sát tự chọn, đại diện cho 37 quốc gia cho biết họ đã chứng kiến những ​​tình huống mà họ nhận thấy có liên quan tới hành vi bóc lột hoặc xâm hại trẻ em trong khi họ đi du lịch ở khu vực. Và 84,8% số người tham gia khảo sát nói rằng họ muốn biết thêm nhiều hơn nữa về làm thế nào để bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa nạn bóc lột trong khi đi du lịch.

“Trong khi sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch tại khu vực Đông Nam Á trong thập kỷ qua đã mang lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế khu vực thì nó cũng tạo ra một sức kéo giúp thúc đẩy trẻ em và gia đình mình từ bỏ thói quen sinh kế truyền thống để tìm kiếm thu nhập tại các điểm đến du lịch nơi họ trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương đối với tình trạng bóc lột và xâm hại”,  Bà Aarti Kapoor, Quản lý Chương trình của Dự án Tuổi thơ – Chương trình phòng ngừa – TNTG cho biết.

Mặc dù nhiều khách du lịch nhận thức được những tình huống bóc lột trẻ em tại những điểm đến nhưng kết quả điều tra xác định rằng phần lớn trong số họ cảm thấy không biết cần thực hiện những biện pháp gì để tạo nên sự khác biệt trong việc giữ gìn an toàn cho trẻ em. Nhiều khách du lịch bày tỏ mức độ quan tâm cao đối với trẻ em dễ bị tổn thương khi đi du hành và khẳng định rằng nếu một doanh nghiệp có chính sách du lịch an toàn đối với trẻ em thì sẽ có tác động tích cực lên sự lựa chọn tiêu dùng của họ trong khi họ đi nghỉ

Theo nghiên cứu, khách du lịch muốn và cần thêm thông tin về các hành vi an toàn và phù hợp với trẻ em và hiểu biết sâu sắc hơn về du lịch an toàn đối với trẻ em là gì. Những phát hiện quan trọng khác cho thấy rằng khách du lịch thường quan tâm đến an sinh của trẻ em trong khu vực và bị ảnh hưởng đáng kể bởi các cuộc gặp gỡ – cả tích cực và tiêu cực của họ với trẻ em tại các quốc gia mà họ viếng thăm.

Với đối tác là các Tổ chức du lịch quốc gia và ngành du lịch, Dự án Tuổi thơ – Chương trình phòng ngừa đang làm việc để xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ em thông chiến dịch ‘Du lịch an toàn đối với trẻ em’ khách lữ hành và khách du lịch, cũng như thông qua việc tiến hành tập huấn cho ngành này để áp dụng những thông lệ kinh doanh an toàn cho trẻ em. Những phát hiện từ báo cáo sẽ cung cấp thông tin đầu vào để xây dựng các chương trình này.

Trẻ em làm việc tại các điểm đến du lịch có thể đặc biệt dễ bị bóc lột và xâm hại,” Bà Afrooz Kaviani Johnson, Giám đốc kỹ thuật cho biết. “Chúng tôi hy vọng rằng các đối tác trong ngành du lịch sẽ sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về nhận thức của khách hàng đối với trẻ em dễ bị tổn thương tại các điểm đến du lịch và hiểu về tầm quan trọng và việc thực hiện các thông lệ về kinh doanh an toàn cho trẻ em.”

Tải tài liệu

Có thể tải Báo cáo toàn văn ‘Du lịch an toàn đối với trẻ em: Quan điểm của khách du lịch’ tại đây